25 Januari 2013

Program Melayari Bahtera Ibadah Kali Pertama 2013


Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadarat ilahi kerana dapat juga program yang bertajuk Melayari Bahtera Ibadah telah dapat dijalankan dengan jayanya melibatkan para pelajar tingkatan 1 dan 2. Program ini dinamakan sedemikian  kerana sepanjang program tersebut para pelajar akan diberikan pendedahan mengenai ibadah-ibadah sunnah dan pelbagai sunnah Rasullullah saw yang semakin dilupakan terutamanya di dalam solat. program ini menitikberatkan perihal solat kerana solat merupakan satu ibadah yang sangat penting kepada umat islam.

 para peserta tersebut dibahagikan mengikut rumah sukan masing masing iaitu rumah sukan Ibnu Sina,Ibnu Rushd, Al-Farabi dan Al-Khindi bagi membantu pihak sekolah yang ingin melaksanakan sistem rumah sukan di bumi SMKA Sultan Muhammad ini.
Program selama 2 hari tersebut telah memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar tersebut mengenai kaedah-kaedah solat  serta kesalahan- kesalahan yang sering dilakukan semasa solat. Program ini telah diuruskan oleh saudara Muhammad Izzar Ishak dan saudara Muhammad Firdaus Zolkiple sebagai ketua program dan juga dibantu oleh pelajar-pelajar BADAR tingkatan 4, 5 dan 6.
Program ini telah berakhir pada hari ahad di waktu pagi sejurus selepas para pelajar melakukan amali solat dengan sempurna. aktiviti ini menyaksikan keunggulan  rumah sukan Ibnu Sina (Merah) sebagai juara  diikuti oleh Ibnu Rushd(Hijau) dan Al-Farabi (Biru) dan akhir sekali oleh Al-Khind(Kuning).

Semoga dengan ilmu yang diperolehi oleh mereka dapat diamalkan dan disampaikan kepada warga SMKA Sultan Muhammad ataupun sesiapa sahaja pada masa akan datang.

"Masyarakat Al-Quran Pemangkin Generasi Ar-Rasyidin "

Takbiir.........Allahu AkbarTiada ulasan: