28 Jun 2013

Nilai Kecemerlangan

Kecemerlangan bukan sekadar memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan. Bahkan ketentuan itu milik Allah s.w.t, tidak seorang pun mampu untuk mengatasi ketentuan Allah s.w.t. Kecemerlangan yang di nilai adalah cara hidup kita seharian. Bagaimana kita melalui kehidupan ini dengan cara yang cemerlang. Ini menjadi ukuran kecemerlangan seseorang.

Halangan-halangan dalam mencapai kecemerlangan di dalam kehidupan amat banyak. Yang pertama tidak tunduk dan akur dengan titan perintah Allah s.w.t bahkan larangannya dikerjakan dan dilanggar. Ini adalah kegagalan pertama dalam hidup seorang insan apabila mereka gagal dalam mengawal diri dan hati. Nafsu yang dituruti membinasakan diri. Kegagalan menjalankan amanah sebagai hamba Allah s.w.t sudah pasti akan membuahkan halangan-halangan kejayaan yang lain.

Kegagalan ini akan menyeret individu tersebut kekancah kegagalan.Gagal dalam kehidupan. Gagal dalam berkeluarga. Gagal sebagai warganegara serta gagal sebagai seorang pelajar.

Semoga sadar kita atas pengertian kecemerlangan akan menjadi landasan kecemerlangab dunia dan akhirat.