15 Julai 2013

Kecatatan Yang Membawa Kejayaan

Suatu kisah pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang hebat dan warak yang mengembara. Dalam pengembaraannya dia telah diuji. Dalam perjanannya dia sesat. Berbekalkan keyakinan dan tawakal dia meneruskan perjalanan sihingga dia kelaparan. Dalam keadaan lapar itu dia terus berjalan sehingga berjumpa dengan sebiji buah epal. Dia mengambilnya dan tanpa terus berfikir panjang dan siapakah pemilik epal tersubut. Setelah makan dan hilang kelaparannya dia tersedar milik siapakah epal ini.
Dia mengambil keputusan menyusuru jalan tersebut untuk mencari kebun epal yang berhampiran. Setelah menyusuri jalanan maka bertemulah pemuda itu dengan kebun epal dan tuan pemilik kebun. Diadukan halnya lalu tuan punya kebun telah meminta agar si pemuda menebus dosanya dengan bekerja di kebunnya selama sebulan.
Setelah sebulan berlalu si pemuda bertemu kembali si pemilik kebun untuk meminta izin mengundur diri. Pak tua menghalang dan menyatakan di akan bebas setelah berkahwin dengan anaknya yang cacat, buta, pekak dan bisu. Si pemuda pasrah dengan permintaan itu.
Pada hari yang ditetapkan bertemulah pemuda itu dengan isterinya. Namun apa yang tergambar mengenai isterinya jauh meleset. Apa yang dinyatakan oleh pemilik kebun sebenarnya maksud tersirat. Buta matanya daripada melihat maksiat, pekak telinganya daripada mendengar fitnah dan dusta. Begitulah kecatatan yang lain adalah kecacatan yang timbul dari terhalangnya dia dari melakukan kemaksiatan.
Kita harus berusaha menjaga panca indera kita serta seluruh tubuh badan kita daripada kemaksiatan. Itu merupakan asas kepada kejayaan kita.

09 Julai 2013

Majlis Perlantikan Pengawas

Bersyukur kita dengan limpah kurniaan-Nya dapat kita berada di dalam majlis ini.
Mengapa kita perlu kepada pengawas? Pernah ada satu ketika dahulu sekolah yang tidak mempunyai pengawas. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga disiplin masing-masing. Namun di sini, di SMKA Sultan Muhammad kita perlu kepada pengawas untuk melancarkan perjalanan pengurusan sekolah. Pengawas selain menjadi mata dan telinga pihak sekolah mereka merupakan penggerak kepada seluruh aktiviti pelajar khususnya aktiviti harian pelajar.
Oleh itu ribuan terima kasih kepada para pengawas sesi lepas yang telah menyumbang bakti dan tahniah buat para pengawas sesi 2013/2014 pertama kerana menerima tawaran yang diberikan serta bersedia untuk menjalankan amanah yang akan diberikan.
Pengawas juga harus berusaha sedaya upaya menjadi qudwah kepada para pelajar yang lain. Mereka perlu bijak untuk merancang dan membuat keputusan.
Tidak dilupakan jutaan terima kasih dan tahniah buat semua guru-guru yang terlibat dalam menjayakan program ini malah terus membimbing dan mendidik para pengawas untuk berorganisasi dan berkepemimpinan.
Untuk menyahut seruan ke arah penigkatan akademik dan shahsiah pihak sekolah akan melancarkan program (BARA) Bantu Rakan. Pelajar akan digalakkan untuk memberikan maklumat mengenai salah laku rakan masing-masing. Dengan laporan yang berterusan diharap masalah yang dihadapi oleh para pelajar dapat di atasi. Ini juga akan memudahkan pihak sekolah untuk mengambil tindakan segera.