09 Julai 2013

Majlis Perlantikan Pengawas

Bersyukur kita dengan limpah kurniaan-Nya dapat kita berada di dalam majlis ini.
Mengapa kita perlu kepada pengawas? Pernah ada satu ketika dahulu sekolah yang tidak mempunyai pengawas. Setiap pelajar bertanggungjawab menjaga disiplin masing-masing. Namun di sini, di SMKA Sultan Muhammad kita perlu kepada pengawas untuk melancarkan perjalanan pengurusan sekolah. Pengawas selain menjadi mata dan telinga pihak sekolah mereka merupakan penggerak kepada seluruh aktiviti pelajar khususnya aktiviti harian pelajar.
Oleh itu ribuan terima kasih kepada para pengawas sesi lepas yang telah menyumbang bakti dan tahniah buat para pengawas sesi 2013/2014 pertama kerana menerima tawaran yang diberikan serta bersedia untuk menjalankan amanah yang akan diberikan.
Pengawas juga harus berusaha sedaya upaya menjadi qudwah kepada para pelajar yang lain. Mereka perlu bijak untuk merancang dan membuat keputusan.
Tidak dilupakan jutaan terima kasih dan tahniah buat semua guru-guru yang terlibat dalam menjayakan program ini malah terus membimbing dan mendidik para pengawas untuk berorganisasi dan berkepemimpinan.
Untuk menyahut seruan ke arah penigkatan akademik dan shahsiah pihak sekolah akan melancarkan program (BARA) Bantu Rakan. Pelajar akan digalakkan untuk memberikan maklumat mengenai salah laku rakan masing-masing. Dengan laporan yang berterusan diharap masalah yang dihadapi oleh para pelajar dapat di atasi. Ini juga akan memudahkan pihak sekolah untuk mengambil tindakan segera.

Tiada ulasan: