26 Februari 2013

Pelancaran Program Nilam 2013

    Nilam yang merupakan singkatan kepada Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan program yang dijalankan saban tahun untuk menggalakkan budaya membaca.
    Program galakan membaca ini perlu kesinambungan dengan budaya mencatat. Jika tidak ianya boleh dianggap sia-sia. Membaca adalah proses "in put" manakala menulis atau mencatat adalah proses "out put". Tanpa gabungan ini ianya tidak sempurna. Allah s.w.t memulakan kalamnya yang pertama dengan perintah untuk membaca. Seterusnya Allah memberi isyarat dengan mengajar manusia dengan "kalam" atau pena. Dua gabungan yang mempunyai kuasa hebat yang mampu merubah manusia daripada kejahilan kepada berilmu, daripada mundur kepada bertamadun dan sebagainya.
      Diharap kepada semua pelajar agar dapat memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan program yang dirancang......"Bacalah dengan nama Tuhan mu yang menciptakan, Yang menciptakan manusia daripada a'laq, Bacalah dengan nama Tuhan mu yang memuliakan, yang mengajar dengan pena. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya" (Surah al-A'laq)

Tiada ulasan: