04 April 2011

Off line dengan Syaitan

Jadilah golongan yang di musuhi Iblis.

1. Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam.
2. Ulama yang mengamalkan ilmunya.
3. Orang yang memahami al-Qur'an dan mengamalkan isinya.
4. Azan yang selalu mengajak kepada solat lima waktu.
5. Orang yang cintakan fakir miskin dan anak yatim.
6. Orang yang taat kepada yang hak (benar).
7. Orang yang pemurah.
8. Pemuda yang taat beribadat.
9. Orang yang menyukai kepada perkara yang halal.
10. Pemuda yang saling meyintai kerana Allah.
11. Orang yang menyenangi solat berjemaah.
12. Orang yang melazimi solat malam.
13. Orang yang tidak suka membuat perkara haram.
14. Orang yang suka memberi nasihat yang baik.
15. Orang yang selalu berwudhuk.
16. Orang yang selalu bersedekah.
17. Orang yang suka membantu para janda.
18. Orang yang selalu mengingati mati.

Tiada ulasan: